Jonas Björkman & Måns Zelmerlöv (montage).
Foto: Bildbyrån
Svensk Padel

Padeljätten i kris — inleder nyemission efter jätteförlust: ”Värsta fall konkurs”

ANNONS

PDL United har inlett en nyemission — en aktion för att få in mer kapital i bolaget genom att sälja aktier. Syftet är ett försök att dels stabilisera verksamheten på hemmaplan, dels utöka sin verksamhet utomlands. Bolaget hoppas att få in omkring totalt 369 miljoner kronor.  

Torsdag 7 december inledde PDL United, en av landets största padelaktörer med bland andra Jonas Björkman och Måns Zelmerlöv knutna till sig, sin första teckningsdag för att få in kapital till bolaget. 

Emissionen utförs i två steg fram till 23 december i år — både genom en företrädesemission med erbjudande att köpa preferensaktier till en teckningskurs av 45 kronor per preferensaktie, där det totala beloppet uppgår till omkring 123,3 miljoner kronor. 

Utöver det utförs även en riktad emission till befintliga aktieägare: 

“I den utsträckning som inte den riktade emissionen av preferensaktier P1 tecknas, avser styrelsen att utöka erbjudandet. Erbjudandet kan därför komma att utökas med högst 5 457 753 preferensaktier P2 som vid full teckning kan tillföra Bolaget högst cirka 245,6 miljoner kronor före emissionskostnader”, går det att läsa i prospektet

En stor del av beloppet ska gå till att betala tillbaka de brygglån (totalt cirka 132 miljoner kronor) som befintliga aktieägare, däribland Coeli Investment AB (äger ca 43% av rösterna), tidigare lånat ut till bolaget. Bland övriga aktieägare finns Pär Sigvardsson, Jonas Andersson, tennislegendaren Jonas Björkman samt artisten Måns Zelmerlöv.

PDL United-koncernens nettoförlust uppgick till 244
miljoner kronor under det första halvåret i år. 

222 miljoner för att nå sina mål 

Efter återbetalningen återstår 222 miljoner kronor — en summa som bedöms tillföra tillräckliga medel för de kommande tolv månaderna för att PDL United ska nå sina mål för såväl portföljoptimering på den svenska marknaden samt internationell expansion. 

Med “portföljoptimering” menas att se över de anläggningar i Sverige som inte är lönsamma. Detta görs löpande och bolaget har enligt prospektet en bevakningslista på olönsamma anläggningar som de bedömer kan behöva stängas. Ett trettiotal anläggningar har drabbats extra hårt av överetableringen bedömer bolaget själva. 

Totalt driver PDL United 96 padelanläggningar i sex länder och det planeras alltså för ännu fler. Expansionen som planeras är signade kontrakt i utlandet, med fokus på Norge, Finland samt Storbritannien där flertalet anläggningar är planerade för öppning under 2023. Investeringarna är främst kopplade till byggnationer och baninköp.

“I värsta fall konkurs”

Samtidigt går det i prospektet att läsa om vad som riskerar att ske om bolaget inte får in tillräckligt med kapital under nyemissionen. 

“Om erbjudandet inte tecknas i erforderlig utsträckning kommer bolaget ha utmaningar att fortsätta driva verksamheten enligt plan. Bolaget kan då behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter samt utföra åtgärder som kostnadsnedskärningar, nedstängningar och lägre expansion. Om detta inte uppnås finns det en risk att bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs”. 


ARKIV: Moyano får stående ovationer efter sina räddningar.

Du kanske även vill läsa:
Padeljätten ansöker om företagsrekonstruktion
Padeljätten ansöker om företagsrekonstruktion
Den här artikeln handlar om: